تحلیلی بر نتایج نظرسنجی وضعیت شغلی و زندگی دیجیتال مارکترها در سال 97

چند وقت پیش نظرسنجی درباره وضعیت شغلی و زندگی دیجیتال مارکترها در ایران برگزار شد و چون دو سال پیش تجربه تجزیه و تحلیل نظرسنجی وضعیت شغلی برنامه نویس ها رو داشتم تصمیم گرفتم این نظرسنجی رو هم تجزیه و تحلیل کنم. یادمه زمانی که نمودارهای مرتبط با نظرسنجی برنامه نویسان رو ساختم ازش استقبال …

تحلیلی بر نتایج نظرسنجی وضعیت شغلی و زندگی دیجیتال مارکترها در سال 97 ادامه مطلب »